Kontakt

Behandling av personuppgifter ( GDPR )

 
 Kalmar Trädfällning som är en bifirma i Kalmarsunds fastighet och företagsservice AB värnar om våra kunder och samarbetspartners integritet och eftersträvar därför en hög skyddsnivå när vi hanterar personuppgifter. Vi följer de lagar och förordningar som gäller.
 De personuppgifter vi hanterar, oavsett om de kommit direkt eller indirekt till oss, används endast till det specifika ändamålet som de samlats in för och aldrig något annat som går ut över dessa ändamål.
 

Kalmar Trädfällning behandlar främst personuppgifter som kommer direkt från kund i syfte att besvara en offertförfrågan eller utföra en RUT-ansökningar efter utfört arbete. Sådana uppgifter kommer ej användas i marknadsföringssyften eller uppföljningar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på någon av de kontaktvägar som anges längre upp på denna sida.